Friday, 14 December 2012

AMTC MENYELESAIKAN MASALAH KEWANGAN ANDA
Latar Belakang Syarikat

Akademi Mutawwif Training & Consultancy (AMTC) ditubuhkan khusus untuk menjadi satu platform latihan bagi melahirkan seramai mungkin professional Islam yang berkerjaya sebagai Wakil, Konsultan dan Mutawwif Haji dan Umrah, dalam masa yang sama menjadikan ianya suatu kerjaya dengan jaminan kerja 100% bersama kami. AMTC  diterajui oleh professional Islam yang berwibawa serta berpengalaman lebih darpada 15 tahun dalam bidang pengurusan Umrah dan Haji.
ASAS
1. Al-Quran
Firman Allah dalam Sural Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud: “Bertolong tolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolongan dalam perkara dosa dan permusuhan”
2. Maksud Hadis
“Sesungguhnya Allah sentiasa member pertolongan kepada hambanya selagi mana hamba itu melindungi dan membantu saudaranya yang lain”i.

VISI

Akademi Mutawwif adalah suatu platform latihan untuk melahirkan seramai mungkin mereka yang bergelar Wakil, Perunding dan Mutawwif Umrah dan Haji yang profesional. Dalam masa yang sama menjadikan ianya suatu kerjaya dengan jaminan kerja 100% bersama kami.

MISI

  • Menyediakan platform kerjaya kepada umat Islam
  • Mengajak umat Islam untuk melaksanakan ibadah Umrah dan Haji
  • Meningkatkan taraf hidup keluarga
  • Memudahkan jalan untuk menunaikan Umrah/Haji dalam usia muda
  • Menjadi pengeluar Zakat Pendapatan yang utama
  • Membantu fakir miskin terutama ahli keluarga yang susah
  • Menegakkan syiar Islam yang suci dalam konsep Ibadah, Usaha, Sillaturrahim dan Syiar
Solusi Menuju Baitullah

Ustaz Abdullah bin Abd Rahman Shah - Prinsipal & Pengasas